Sense Praise @ Vimeo

fi8

Decided it was also a good idea to upload the video i made for Praise ti Vimeo. So here it is .. Enjoy :) Sense – Praise Video @vimeo